INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE

OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE

Статут

До завдань діяльності входить популяризація нобелівського руху і розвитку науки нобелістікі, історіографія лауреатів Нобелівської премії, зокрема уродженців з України, висування кандидатів на номінацію Нобелівської премії, популяризація науки і вчених, підтримка заслужених і молодих вчених, збереження і розвиток наукових шкіл, створення умов для їх плідної роботи експертиза наукових робіт, технологій і наукових розробок силами експертів і наукових консультантів Офіційного Представництва з кращих вчених, експертів і організаторів, як Україна, так і інших країн.

Виконання власних наукових пошуків, розробки і впровадження нових технологій із залученням зацікавлених фондів, організацій, представників бізнесових кіл та державних структур Надання організаційної, правової та фінансової допомоги винахідникам нових технологій в захисті їх інтелектуальної власності, розробці та просування нових продуктів і можливостей Для надання допомоги в просуванні нових технологій на європейські ринки створення міжнародного сертифікаційного центру і мережі його лабораторій на території України.

Це дозволить виробникам якісної продукції, технологій і матеріалів в Україні отримати сертифікацію їхньої продукції згідно високим європейським вимогам, виключити потрапляння неякісної продукції на ринки Європейського Союзу, минути бюрократичні та корупційні ризики державної реєстрації та сертифікації, створення здорового конкурентного середовища в сфері сертифікації та ліцензування. Створення системи дотримання в Україні екологічних норм і вимог, згідно взятих зобов’язань України, в рамках договору про Асоціацію, екологічний моніторинг, шляхом створення та впровадження нових технологій стеження за забрудненнями повітря, грунту, води хімічними токсичними речовинами, радіаційними відходами та електромагнітного смогу.

Розвиток нових технологій в області екологічного моніторингу, розробки фільтрів, засобів і технологій нейтралізації хімічного, фізичного, радіаційного та електромагнітного смогу. Переробка гірничопромислових відвалів з глибоким витяганням цінних матеріалів, створення та впровадження технологій використання промислових відходів у будівництві, рекультивації земель, відновлення малих і великих річок і водойм України з подальшим масштабуванням нових технологій в країни з екологічної напруженістю – збільшення кількості жінок-новаторів і створення рівних можливостей для реалізації проектів; – сприяння посиленню комунікацій науково-технічного співробітництва систем моніторингу та інформаційних систем на всіх рівнях, першочергово в сфері екології. – створення і розвиток механізмів які, прискорять інтеграцію України в ЄС. Підтримка і продовження розробки технологій для боротьби з парниковим ефектом і для зменшення вуглекислого газу Підтримка та розробка технологій виробництва альтернативних видів палива, його акумулювання і транспортування, зокрема водню, інших енергозберігаючих технологій Підтримка, розробка виробництва енергогенеруючих технологій на основі кремнію та інших елементів, здешевлення виробництва і підвищення терміну повноцінного використання Підтримка, розробка та виробництва нових матеріалів на принципах нанотехнологій в інтересах високого авіа – і ракетобудування, машинобудування, медицини, агросектора Підтримка, розробка технологій і виробництва на квантових принципах частотно – хвильових характеристик екологічно безпечних засобів захисту і добрив в агрономії, для виробництва органічно чистих продуктів, поживних і оздоровчих речовин в агрономії, тваринництві, ветеринарії та медицині Підтримка та розробка технологій виробництва нового покоління лазерів для медицини Створення системи і структур селекції обдарованої молоді, молодих вчених, активне залучення їх в розробки нових технологій, підтримка спадкоємності наукових шкіл, міжнародної наукової кооперації та обміну. У перспективі, створення власного недержавного університету на інноваційних засадах селекції і навчання талановитої молоді в безперервного зв’язку з практичною роботою в дослідженнях Створення банку даних нових технологій і матеріалів, трансфер технологій в загальних інтересах людської цивілізації Створення банку даних з аналізу використання надр і корисних копалин України, системи моніторингу використання надр і корисних копалин Створення системи і структур з аналізу соціально – економічного розвитку країни і оцінка природних ресурсів, стану навколишнього середовища, демографічної ситуації та ринку праці, що дає можливість і уявлення про сучасні масштабах і структурі народного господарства країни, їх матеріально-виробничих базах, виявити диспропорції в економіці. Система дасть прогноз чисельності трудових ресурсів і можливостей використання природно-ресурсного потенціалу, що дозволить, з урахуванням тенденцій технічного прогресу і висунутих перед країною завдань, виробити і сформулювати концепцію (прогнозний задум) соціально-економічного розвитку країни на розрахункову перспективу.

iinc.com.ua