3754846_original
INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE

OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE

Війна в Україні !

«Felix, qui potuti rerum cogoscere causas»
Щасливий той, хто пізнав причину речей

Міжнародний Інформаційний Нобелівський Центр.
Офіційне Представництво в Україні

Офіційне представництво Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центра в Україні активно співпрацює з українською та світовою науковою, освітньою та експертною спільнотою, сприяє залученню інвестицій та іноземних грантів для реалізації вагомих проектів. Розглядає та пропонує кандидатури вітчизняних науковців та членів Представництва, які мають значні наукові досягнення та потенціал для номінації на Нобелівську премію.

37 new

Мікаель Нобель, Соколовський Сергій Іванович, Тютюнник В’ячеслав Михайлович (зліва направо)

Завдання Офіційного Представництва Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центра в Україні

 Популяризація Нобелівського руху та розвитку науки нобелістики, історіографія лауреатів Нобелівської премії, зокрема уродженців з України,

розгляд кандидатур та висування кандидатів на номінацію Нобелівської премії, популяризація науки та вчених, підтримка заслужених і молодих вчених, збереження та розвиток наукових шкіл, створення умов для їх плідної роботи, експертиза наукових робіт, технологій та наукових розробок силами експертів і наукових консультантів Офіційного Представництва з кращих вчених, експертів та організаторів, як України, так і інших країн.

 Провідним напрямом наукової та громадської діяльності – є захист навколишнього середовища, глобального здоров’я та безпеки здоров’я,розробка технологій та механізмів для стримування та нейтралізації антропогенного впливу на довкілля, раціонального та обережного використання природних ресурсів, розробка енергоефективних та екологічних видів енергії, збереження та розвиток потенціалу людської спільноти. Для цього модератори, наукові консультанти та експерти Офіційного Представництва в Україні Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру:

 – приймають участь в розробці міжнародної, державної та регіональної політики у сфері екології, глобального здоров’я , енергозбереження, збереження та розвитку людського творчого потенціалу в Україні

 – розробляють програми розвитку громад України та інших громад світу на екологічних принципах з залученням провідних вчених та експертів, творчої молоді, жінок-новаторів,  наукових установ, учбових закладів, активу громад та бізнесу

– проводять наукові дослідження та обґрунтування заходів щодо збереження екосистем, глобального здоров’я та безпеки здоров’я, вирішення проблем антропогенного забруднення, запобігання екологічної катастрофи в Україні та інших країнах.

Наша місія та мета

Об’єднати провідних  вчених, фахівців із різних галузей, представників влади та бізнесу – прихильників нобелівського руху  для  спільного подоланню кліматичної кризи, захисту довкілля,   глобального здоров’я та безпеки здоров’я, включно стійкість к майбутнім пандеміям за допомогою сучасних технологій.

Створити умови для розумного, послідовного розвитку світового суспільства, міжнародного та вітчизняного наукового співтовариства,  де нові технології направлені на свободу, а не на обмеження прав людини.

Підтримати  наукові наробки  старших  та сучасних поколінь вітчизняних вчених, дати поштовх для озвитку української та світової науки шляхом підтримки та лобіювання інтеграції вітчизняних вчених, творчої молоді,  інтелектуальної еліти України до світового наукового товариства  заради прогресу, демократичних цінностей та спільного  майбутнього.

Наука, знання та досвід – три обов’язкові складові прогресу. Адже, щоб людство могло рухатися вперед, ми повинні шукати рішення, які виходитимуть за рамки правил та загальних уявлень на принципах справедливості, інклюзивності, стійкості та глобальності в пріоритетах гуманістичного вибору людства.

nobel_09
30+

Мікаель Нобель та Тютюнник В’ячеслав Михайлович (зліва направо)

Статус центру та історія заснування

Офіційне представництво Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру в Україні було засноване в 2020 році та активно проходить етап становлення Діяльність Офіційного Представництва в Україні Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру здійснюється, відповідно до:

— законодавства України,

— Місії Нобелівського руху,

— принципів Міжнародного інформаційного Нобелівського центру,

— статуту Офіційного Представництва в Україні Міжнародного інформаційного Нобелівського центру,

– особистої домовленості про співпрацю з Мішелем Нобелем , відповідно до завдань Нобелівського руху, міжнародного співробітництва та кооперації.

До завдань діяльності Офіційного Представництва Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру в Україні входить популяризація Нобелівського руху і розвитку науки нобелістики, історіографії лауреатів Нобелівської премії, в тому числі уродженців з України. Розвиток світової та вітчизняної науки, популяризації досягнень українських вчених на міжнародному рівні, організація і супровід спільних міжнародних наукових освітніх проектів та програм.

Розгляд та рекомендація кандидатур вітчизняних науковців та членів Представництва, які мають науковий потенціал та здатні стати номінантами на Нобелівську премію. Підтримка творчої молоді, українських молодих вчених та розвиток їх потенціалу. Збереження та розвиток наукових та технологічних шкіл в Україні, здійснення організаційних заходів щодо підтримки вчених літнього віку. Сприяння залученню інвестицій та іноземних грантів для реалізації вагомих проектів.

Сприяння взаємодії та імплементації освітніх програм навчальних закладів України для входження освіти України до світового освітнього середовища провідних країн.

 Потенціал Офіційного Представництва Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру в Україні – це творчий людський потенціал експертів, наукових консультантів та модераторів, їх власні наукові пошуки та наробки, розробки для впровадження нових технологій, спрямованих для розвитку цивілізаційного прогресу, людської спільноти, особливо для захисту і збереженню навколишнього середовища.

 Для вирішення поставлених завдань нами залучаються зацікавлені фонди, організації, представників бізнесу та державних структур. Офіційне Представництво Міжнародного інформаційного Нобелівського Центру в Україні також надає організаційну, правову та фінансову допомогу українським вченим, винахідникам, захищаючи їх право інтелектуальної власності.

 Створює умови для впровадження винаходів та технологій на світові ринки згідно міжнародної кооперації. Впроваджує в Україні системи дотримання екологічних норм і вимог шляхом розробки та підтримки нових технологій моніторингу за забрудненням повітря, ґрунту, водойм токсичними речовинами, радіаційними відходами та електромагнітним смогом.

 Розробляє сучасні технології вирішення актуальних екологічних проблем, технології рекреації навколишнього середовища. Розробляє технології збереження здоров’я людей та розвитку людського творчого потенціалу.

0001

Офіційне представництво Міжнародного інформаційного центра Нобеля в Україні виступає за:

Офіційне представництво Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центра в Україні активно співпрацює з українською та світовою науковою, освітньою та експертною спільнотою, сприяє залученню інвестицій та іноземних грантів для реалізації вагомих проектів. Розглядає та пропонує кандидатури вітчизняних науковців та членів Представництва, які мають значні наукові досягнення та потенціал для номінації на Нобелівську премію.

— міжнародне співробітництво вчених, громадськості, бізнесу, державних та міждержавних структур і організацій для вирішення глобального екологічного виклику сучасності шляхом розробки та впровадження інноваційних технологій відновлення та збереження навколишнього середовища,
— розробки технологій енергозбереження,
— за впровадження технологій декарбонізації для боротьби з парниковим ефектом і для зменшення рівня вуглекислого газу;
— розробку технологій виробництва екологічних альтернативних видів палива;
— розвиток виробництва енергогенерувальних технологій
— міжнародне співробітництво вчених, громадськості, бізнесу, державних та міждержавних структур і організацій для вирішення можливості доступу талановитої молоді до якісної освіти, створення умов розвитку кожної талановитої людини, можливості долучатися до наукового творчого пошуку провідних вчених, заохочення та формування філософії поваги до людського інтелекту та наукових досягнень, підвищення статусу науковця та науки, як запоруки цивілізаційного прогресу
— створення рівних можливостей для реалізації проектів залежно від таланту дослідника та незалежно від держави походження, збільшення кількості жінок-новаторів
– створення і та розвиток дієвих механізмів, які сприятимуть інтеграції України в наукове та освітнє середовище Європейського Союзу;

Майбутнє світу прямо залежить від розвитку та гуманізації науки та освіти. 

Майбутнє України, як частини світу також залежить від розвитку вітчизняної науки та освіти. Тільки нові технології, підходи та знання дозволять опинитись на крок попереду й створити сприятливі, комфортні та здорові умови життя для наступних поколінь. 

Офіційне представництво Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центра в Україні –це спільнота людей, які вірять в краще майбутнє нашого Світу, своєї держави, світової спільноти та в науку, які готові плідно працювати для спільного добробуту на благо цього прекрасного Всесвіту.

002

Банкет Нобелівської премії 2017 р., Стокгольм, у мерії 10 грудня 2017 р.

Наші контакти

м. Дніпро, Україна
Tel: +380965559920, +380973900958
E-mail:iinс.ua.or@gmail.com
Skype: iinc.ua.or, www.iinc.com.ua

Або
Kyiv 2
Zaporizhzhia 2-3+++
Dnipro 2+++

Official Representation of the
International Nobel Information Center in Ukraine © 2021.
All rights reserved.

Design by Serhii Skrypchenko &
Creation and development by Volodymyr Kondratevych.

 
iinc.com.ua