INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE

OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE

top2

Видатні дати

80 років Шварцману Леоніду Яковичу!

Досвід, який визначає перспективи науки.

18 липня 2021 р. виповнюється 80 років від дня народження і 55 років наукової та педагогічної діяльності відомого вченого в галузі металургії Шварцмана Леоніда Яковича — доктора філософії, Заслуженого винахідника України.

Заслуги Леоніда Яковича відзначено премією Ради Міністрів СРСР — за створення безвідходної технології виробництва напівпровідникового кремнію.

Науково-виробнича багаторічна діяльність Леоніда Яковича пов’язана зі становленням і розвитком титано­магнієвого та напівпровідникового виробництва в м. Запоріжжя. ЗО років роботи в Центральній лабораторії комбінату були пов’язані з питаннями отримання напівпровідникового кремнію, процесів виробництва титану — ректифікації, хлорування в розплаві, легування титану.

Захопленість наукою, відповідальність і цілеспрямованість забезпечували впровадження сучасних досяг­нень науки в реальне виробництво і були елементами значною мірою оригінального технологічного комплексу титано-магнієвого та напівпровідникового виробництва в м. Запоріжжя. Значущість робіт характеризується створенням екологічно оптимальної технології отримання кремнію.

 

Результати роботи з ключових питань виробництва напівпровідникового кремнію (хімічна технологія), що виконані за участю і під керівництвом Л.Я. Шварцмана, узагальнено в монографії «Технологія напівпровід-никового кремнію», яка створена колективом авторів Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК). Моно-графія стала настільною книгою для інженерів і наукових працівників, що забезпечують розвиток технології напівпровідників.
  Леонід Якович — автор 150 патентів і більше 250 публікацій у науково-технічних виданнях.
Будучи визнаним і відомим фахівцем у виробництві напівпровідникового кремнію і титановій галузі, Леонід Якович продовжує гідно представляти наукову школу виробничого колективу ЗТМК, яка виховала понад 100 кандидатів технічних наук і 4 докторів наук.
  Чудово володіючи методикою наукового аналізу, Леонід Якович багато років тому передбачав перспективи порошкової металургії титану та сплавів на його основі. Саме цей напрям металургії сьогодні значною мірою визначає перспективи, що забезпечують розвиток адитивних технологій для ефективного отримання складних виробів відповідального призначення.
І сьогодні вражає широта наукових інтересів Леоніда Яковича, спрямованих на вирішення актуальних за-вдань. Насамперед в якості наукового консультанта Офіційного Представництва в Україні Міжнародного ін-формаційного Нобель Центру, Леонідом Яковичем вирішуються завдання екологічної та енергетичної оптимізації виробництв, що визначають потреби сучасного суспільства:
— адитивних технологій для ефективного отримання складних виробів відповідального призначення;
— утилізації кремнієвих пластин сонячних панелей на базі безхлорної технології отримання напівпровідни-кового кремнію в комплексі з отриманням енергоносія майбутнього — водню;
— енергоефективної технології отримання порошків інтерметалідів на основі титану;
— екологічно- та енергоефективної технології переробки збіднених руд, промислових відвалів, відвалів морського і озерного мулу з глибоким виокремленням цільових компонентів.
  Слід зазначити актуальність цих наукових напрямів, що дозволяють зробити справжній прорив у промисловості.
З ювілеєм Вас, Леоніде Яковичу! Здоров’я і натхнення у Вашій роботі.